Безжична мрежа Eduroam

Служителите и студентите от Физическия факултет имат право да ползват безжична мрежа по проекта Eduroam. Това е възможно в посочените по-долу места на територията на факултета (точките за достъп са със същото име), както и в други университети или академични организации, чиято локална мрежа е включена в проекта.

За удостоверяване могат да се използват както потребител и парола за вход в СУСИ (user@uni-sofia.bg), така и тези за електронната поща на факултета (user@phys.uni-sofia.bg)


Точки за достъп:
1. сграда А, партер, фоайе
2. сграда А, ет. 4, централна част на коридора (Заседателна зала)
3. зала А205
4. зала А207
5. зала Б202/Б302


С цел да не бъдат открадвани паролите, които се използват в процеса на удостоверяване(служещи също и за електронната поща), отдел Мрежово администриране към УЦИКТ въведе използването на сертификати. Затова е силно препоръчително настройките да се извършват според инструкциите в официалния сайт:
https://eduroam.uni-sofia.bg/


За Windows 7 няма работеща конфигурация със сертификати. Затова е добре да се избягва работа в Eduroam мрежата с тази операционна система, особено извън мрежата на СУ. В краен случай може да се ползва следното упътване:
Windows 7


Контакти: admin@phys.uni-sofia.bg